8 Ocak 2012 Pazar

Kökün YapısıKÖKÜN YAPISI
kökün yapısı
Kökün Dış Yapısını Özellikleri

            Kökün uç kısımlarında yüksük şeklinde, kök şapkası şeklinde veya kaliptra şeklinde bir kısım vardır. Kaliptra nın kök ucu meristamı bulunur. Bu bölgenin hücreleri devamlı bölünerek kaliptra ve meristeramatik bölgeye bitişik olarak uzama bölgesini oluştururlar. uzama bölgesinin üzerinde hareketsiz bir bölge vardır ki buraya olgunlaşma veya emici tüyler bölgesi denir. emici tüyler bu bölgenin epidermisinde yer alırlar.Kökün İç Yapısı

a-) Kaliptra   
            Kök kaliptrası kök meristeminin mekanik etkilerden zarar görmesini önleyen ve kökün toprak içinde ilerlemesini kolaylaştıran kısa ömürlü paronkimaya benzeyen hücrelerden meydana gelen yüksük veya şapka şeklinde yapılardır.

b-) Apikal Meristem
            Kaliptranın ardında bulunan aralarında hücreler arası boşluk bırakmayan ince çeperli hücrelerin oluşturduğu bölgedir
.
c-) Uzama Bölgesi
            Genel olarak 3  primer meristamatik doku belirgin  hale gelir. Bunlar;
           
            1-) Protoderm
            2-) Protokambium
            3-) Esasi meristem

d-) Olgunlaşma Bölgesi

            Uzama bölgesi içerisinde bulunan 3 meristematik dokuya ait hücreler olgunlaşma bölgesi içine düştüğünde farklılaşarak alacakları görevlere göre şekil alırlar ve olgunlaşırlar. Olgunlaşma bölgesinden  enine bir kesit alındığında protodermden  epidermis, esasi meristemden korteks ve endodermis, pro kambiumdan perisik1, primer flöem, primer ksilem, vaskular kambium ve türüne bağlı olarak özgün olduğu görülür.      

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder